English
Basged (0)
Bwydlen
  • Cartref

  • Amdanom ni

  • Hyfforddiant ar gyfer lleoliadau Meithrin

  • Cyrsiau hyfforddi ysgolion cynradd

  • Manteision dwy-ieithrwydd

  • Adnoddau Dysgu Ffa-la-la

  • Cysylltu

  • TYSTEBAU

“Mae’r Gymraeg yn un o drysorau Cymru. Mae’n rhan o’r hyn sy’n ein diffinio fel pobl ac fel cenedl. Ein huchelgais ni fel Llywodraeth Cymru yw gweld miliwn o bobl yn gallu mwynhau siarad a defnyddio’r Gymraeg erbyn 2050.”
Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr Cymraeg

Os ydym am gyflawni’r nod hwn, mae’n amlwg bod gan ysgolion a meithrinfeydd rôl hanfodol i’w chwarae. Rydym ni yn Ffa-la-la wedi bod yn meithrin sgiliau’r Gymraeg mewn ysgolion a meithrinfeydd oddi ar 2014. Ein rôl yw hyfforddi a chefnogi staff addysgu trwy gyfrwng methodoleg arloesol a chreadigol yr ydym wedi ei datblygu. Rydym hefyd yn cefnogi’r prosiect Cymraeg Campus yn frwd.

Mae adborth ysgolion a meithrinfeydd ar ein dull wedi bod yn gadarnhaol iawn, ac ni chawsom yr un adolygiad a oedd yn is na phum seren gan gynorthwywyr meithrinfeydd na phenaethiaid, fel ei gilydd … nac wrth gwrs gan y plant a gymerodd ran!