Yn cefnogi ysgolion i ddatblygu'r Gymraeg!

Cyrsiau a deunyddiau hyfforddi cyffrous wedi’u teilwra i gefnogi dysgu Cymraeg a hybu’r defnydd o Gymraeg mewn ysgolion cynradd a meithrinfeydd.

Mae Ffa-la-la wedi creu methodoleg unigryw sy’n defnyddio caneuon a gweithgareddau creadigol a dycmygus i ehangu medrau iaith a bydd disgyblion a staff yn cael HWYL yn ei wneud!

Beth allwn ni ei wneud i chi?

DATBLYGU sgiliau Cymraeg

Rhoi cymorth i ymarferwyr i ddatblygu'r sgiliau ANGHENREIDIOL i sicrhau CYNNYDD gan ddisgyblion.

Sicrhau y bydd pob un yn gyfarwydd â 20 PATRWM IAITH ALLWEDDOL .

SICRHAU BOD PAWB yn MWYNHAU ffordd Ffa-la-la! o ddysgu.

Dangos pam mae POB YSGOL yn rhoi sgôr PUM SEREN i Ffa-la-la!.

Sut mae hyfforddi yn gweithio

Mae ystod a adnoddau sy'n cefnogi addysgu y patrymau iaith ar gael gan Ffa-la-la SUPPORT the programme

Beth fydd pob lleoliad yn ei dderbyn?

IMG_9108-scaled

Tystebau

"Gwyddom fod dysgu iaith trwy ganu ac ailadrodd yn atgyfnerthu ac yn ymestyn geirfa. Mae Ffa-la-la! yn adnodd arbennig a defnyddiol iawn a braf gweld y rhaglen ar waith o fewn ysgolion ein rhanbarth."
Jayne Davies
Ymgynghorydd Strategol y Gymraeg Mewn Addysg
IMG_4956

Beth i'w wneud nesaf:

Cysylltwch â ni heddiw a gallwn drafod pa raglen sydd o ddiddordeb i chi:

Scroll to Top