Adnoddau

Mae adnoddau addysgu Ffa-la-la! yn gwella cynnydd yn sylweddol, gan helpu dysgwyr ac ymarferwyr i fwynhau a siarad Cymraeg yn hyderus.

Mae ein hadnoddau yn seiliedig ar addysgu patrymau iaith penodol trwy alaw a gweithgareddau creadigol.

Mae adnoddau Ffa-la-la yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ymarfer a mwynhau’r patrymau iaith hyn ac yna cymhwyso’r patrymau hyn i ystod o gyd-destunau gwahanol.

Gwrandewch ar rai o batrymau iaith Ffa-la-la!

Cofrestrwch i weld yr adnoddau

Scroll to Top