Tystebau

5/5

'Adnodd hollol wych. Mae'r disgyblion wrth eu bodd gyda'r gerddoriaeth ac mae eu sgiliau iaith yn gwella bob dydd'

5/5

Y peth gorau am y cwrs yma oedd yr holl ganeuon hyfryd a'r holl weithgareddau. Byddaf yn defnyddio yr adnodd yn ddyddiol!

5/5

Ar hyn o bryd, ychydig o Gymraeg y mae fy ysgol yn ei defnyddio. Mae defnyddio cân i ddysgu patrymau iaith yn syniad gwych ac yn ffordd wych o sicrhau bod y patrymau’n cael eu defnyddio’n gywir.

5/5

Roedd pob agwedd o'r cwrs yn ddefnyddiol. Gallaf weld yr adnodd fel rhywbeth gwerthfawr iawn i'w gael yn yr ystafell ddosbarth.

5/5

Syniadau gwych! Caneuon arbennig! Byddaf yn defnyddio Ffa-la-la yn ddyddiol!

5/5

Mae'r cwrs wedi ei anelu yn berffaith ar gyfer athrawon Cyfnod Sylfaen. Hwyl, rhyngweithiol a defnyddiol tu hwnt. Rwy wedi fy ysbrydoli!

5/5

O'r diwedd! Caneuon newydd a phob un wedi seilio ar batrwm iaith! Syniad ffantastig. Wrth fy modd gyda'r opsiynau o addasu geiriau y caenuon.

5/5

Odd yn gwrs llawn adloniant ac yn cynnig gwahanol ffyrdd o gyflwyno'r Gymraeg. Dwi'n teimlo llawer mwy hyderus.

5/5

Roedd pob agwedd o'r hyfforddiant yn ddefnyddiol.

5/5

Roedd pawb agwedd o'r cwrs yn berthnasol

5/5

Roedd y cwrs yn ardderchog a lot fawr o hwyl.

5/5

Rwy'n gweithio yn y Meithrin a bydd yr holl ganeuon yma a'r amrywiaeth o weithgareddau mor ddefnyddiol i ni.

5/5

Caru yr adnodd yma a'r cwrs yn gyffredinol!

Scroll to Top