English
Basged (0)
Bwydlen
  • Cartref

  • Amdanom ni

  • Hyfforddiant ar gyfer lleoliadau Meithrin

  • Cyrsiau hyfforddi ysgolion cynradd

  • Manteision dwy-ieithrwydd

  • Adnoddau Dysgu Ffa-la-la

  • Cysylltu

  • TYSTEBAU

Cwrs ‘Ymarferwyr Ffa-la-la’ ar gyfer Meithrinfeydd

Sesiwn hyfforddi undydd yw hon ar gyfer staff a fydd yn gweithredu dull Ffa-la-la. Mae’r cwrs wedi’i strwythuro o amgylch patrymau brawddegau y gellir eu defnyddio bob dydd. Bydd y cwrs ymarferol iawn hwn yn cyflwyno’r caneuon a’r gweithgareddau gyda’r bwriad o feithrin y sgiliau addysgu angenrheidiol. Cafwyd adborth cadarnhaol iawn ar y cwrs hwn o ran effeithiolrwydd y dull Ffa-la-la a’r mwynhad a gafodd y rhai a oedd yn bresennol.

Darperir pecyn adnoddau cynhwysfawr gyda’r cwrs hyfforddi hwn. Mae’r pecyn yn cynnwys 20 o batrymau brawddegau wedi’u dewis o gontinwwm y Gymraeg. Ar gyfer pob patrwm brawddegau, mae yna gynllun gwers, recordiad o bob cân, geiriau’r gân, awgrym am weithgaredd perthnasol, a stori sy’n atgyfnerthu’r thema.

Pris: Ymholiad