DYMA’R FFEITHIAU:
Ffa La La

Cyflwyno ail iaith i blant yn gynnar, yw’r ffordd orau i gynyddu cynhwysedd ar gyfer datblygiad deallusol. Dyma ein 5 brif reswm dros gyflwyno Cymraeg i’ch plentyn;Ffa La La

Mae’n rhoi’r dechrau gorau posib mewn bywyd i’ch plentyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi a datblygu’r defnydd o Gymraeg o fewn teuluoedd ac ysgolion. Mae’r Gymraeg bellach yn cael ei hystyried yn ddymunol ac yn sgil hollbwysig.

Ffa La La

Mae plant dwy ieithog yn aml yn perfformio’n well na’u cyfoedion uniaith

Ffa La La

Mae un iaith yn gymorth i ddatblygu’r nesaf, a mae’n dod yn haws dysgu mwy o ieithoedd yn hwyrach mewn bywyd.

Ffa La La

Mae siarad Cymraeg yn agor llygaid eich plentyn i ddiwylliant newydd a gwahanol, gan gynnwys nofelau, appiau, cerddoriaeth ayyb

Ffa La La

Mae’n rhoi ymdeimlad o berthyn i’ch plentyn