Jennifer Scott, Pennaeth Ysgol Gynradd Parc Ninian:

‘Bu’r prosiect gyda Ffa-la-la yn fuddiol i’r plant a’r staff yn ein dosbarthiadau Meithrin a Derbyn. Mae Carys wedi arwain ein staff trwy gyfres o ganeuon, gan roi’r sgiliau a’r hyder iddynt i allu symud ymlaen â hyn. Ers cyflwyno Ffa-la-la, mae dealltwriaeth y plant o’r Gymraeg wedi cynyddu. Mae gennym blant yn y dosbarth Derbyn sydd ‘nawr yn defnyddio’r Gymraeg yn achlysurol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd yn y dosbarth. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y prosiect nesaf!’

Catrin Evans, Pennaeth Ysgol Cwmbrân:

‘Gwelsom welliant sylweddol yn hyder y plant wrth iddynt ddefnyddio’r patrymau iaith a fodelir gan Ffa-la-la. Cafodd pob plentyn dipyn o fudd o raglen Ffa-la-la; roeddent wedi mwynhau a chael eu hysgogi gan bob sesiwn. Mae adnoddau addysgu Ffa-la-la hefyd yn rhagorol.’

Athrawon y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Twyn, Caerffili:

‘Mae Ffa-la-la yn ffordd effeithiol iawn o ddatblygu’r Gymraeg. Roedd y plant yn defnyddio geirfa a phatrymau iaith Cymraeg mewn ffyrdd hwyliog’

‘Mae Ffa-la-la yn ein galluogi i atgyfnerthu geirfa allweddol a brawddegau newydd mewn ffordd hwyliog a diddorol’

‘Rhagorol! Roedd y plant yn cymryd rhan ac yn parhau i ddefnyddio’r patrymau iaith yn y dosbarth ac ar yr iard’

‘Byddwn yn argymell Ffa-la-la yn gryf. Cafodd y plant gymaint o fudd o’r ffordd hon o ddysgu’r Gymraeg’Cyfranogwyr yn ein sesiynau hyfforddi:

‘Roedd yr hyfforddiant yn wych! Byddwn yn ei argymell yn gryf i eraill’

‘Cwrs gwych. Roeddwn wedi dysgu cymaint a fydd yn fy helpu i gyflwyno gwersi Cymraeg yn fy lleoliad’

‘Cwrs hwyliog iawn. Roedd wedi meithrin fy hyder yn y pwnc’